Oglasi HOK-a

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. administrativni referent – daktilograf u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) – jedan izvršitelj, na neodređeno i puno radno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci
  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke struke odnosno srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom ili završen preddiplomski studij odnosno viša stručna spremaprema prijašnjim važećim propisima ili visoka stručna sprema
  • radno iskustvo najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima
  • viši stupanj znanja rada u MS Office programima s posebnim naglaskom na Excel
  • brzina i točnost u pisanju / prijepisu na računalu
  • aktivno znanje hrvatskog jezika i osnovno znanje engleskog jezika
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Vlastoručno potpisane prijave sa životopisom (uz obvezno navođenje broja mobitela i e-mail adrese) i dokazima o ispunjenim uvjetima propisanim u ovom natječaju (svjedodžba stručne spreme, dokaz o radnom stažu – elektronski zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.) dostaviti putem pošte ili tijekom radnog vremena osobno predati u prijamni ured, u zatvorenoj kuverti s naznakom “ZA NATJEČAJ” na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju trebaju dostaviti u preslici na hrvatskom jeziku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Izabrani kandidat bit će pozvan dokumentaciju dostaviti i u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Hrvatska odvjetnička komora će prilikom odabira kandidata provesti testiranje koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatom (nestrukturirani intervju). Pridržava se pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog.

Hrvatska odvjetnička komora

6. svibnja 2022.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: voditelj financija i računovodstva u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen. Zaposlena je Dijana Mudri Rudnički

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen. Zaposlena je Kristina Čolig.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komor (m/ž) je završen. Zaposlena je Ivana Celio Cega.