Oglasi HOK-a

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu (objavljeno 18. siječnja 2023.):

  1. stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema završen integrirani sveučilišni studij zvanje – dipl. iur. ili mag. iur.
  • radno iskustvo na pravnim poslovima 5 godina (prednost imaju kandidati i kandidatkinje s radnim iskustvom na poslovima poznavanja i praćenja prakse upravnog prava)
  • viši stupanj znanja rada u MS Office programima s posebnim naglaskom na Excel
  • potvrda o nekažnjavanju

Vlastoručno potpisane prijave sa životopisom i dokazima o ispunjenim uvjetima propisanim u ovom natječaju (svjedodžba tražene stručne spreme, dokaz o radnom stažu – elektronski zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.) dostaviti putem pošte ili tijekom radnog vremena osobno predati u prijamni ured, u zatvorenoj kuverti s naznakom “ZA NATJEČAJ” na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju trebaju dostaviti u preslici na hrvatskom jeziku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Izabrani kandidat bit će pozvan dokumentaciju dostaviti i u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Hrvatska odvjetnička komora ima pravo kod odabira kandidata provesti testiranje koje se može sastojati od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatom. Pridržava se pravo ne odabrati kandidata, bez obveze da se kandidatima obrazlože razlozi.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog.

Hrvatska odvjetnička komora

 

 

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: voditelj financija i računovodstva u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen. Zaposlena je Dijana Mudri Rudnički.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen. Zaposlena je Kristina Čolig.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komor (m/ž) je završen. Zaposlena je Ivana Celio Cega.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na mjestu: administrativni referent- daktilograf u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen.