Oglasi HOK-a

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

– stručni suradnik u Odjelu za međunarodne poslove u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od šest mjeseci.

Uvjeti:

– završen pravni fakultet – diplomirani pravnik ili mag. prava

– radno iskustvo na pravnim poslovima 3 godine (prednost imaju kandidati i kandidatkinje s radnim iskustvom na poslovima poznavanja i praćenja prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava te upravnog prava)

– viši stupanj znanja rada u MS Office programima

– izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika (C1)

– potvrda o nekažnjavanju.

Vlastoručno potpisane prijave sa životopisom (uz obvezno navođenje broja mobitela i e-adrese­) i dokazima o ispunjenim uvjetima propisanim u ovom natječaju (svjedodžba stručne spreme, dokaz o radnom stažu – elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.) dostaviti poštom ili tijekom radnog vremena osobno predati u prijamni ured, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Za natječaj«, na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju trebaju dostaviti u preslici na hrvatskom jeziku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Izabrani kandidat bit će pozvan dokumentaciju dostaviti i u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Hrvatska odvjetnička komora može prilikom odabira kandidata provesti testiranje koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatom (nestrukturirani intervju). Pridržava se pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja.

Hrvatska odvjetnička komora

(Oglas objavljen 4. listopada 2023. godine)

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: voditelj financija i računovodstva u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komor (m/ž) je završen.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na mjestu: administrativni referent- daktilograf u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na mjestu: stručni suradnik u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen.

Natječaj koji je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na mjestu: administrator u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (m/ž) je završen.