Općenito

Hrvatska odvjetnička komora je organizacija svih odvjetnika i odvjetničkih vježbenika u Republici Hrvatskoj, osnovana temeljem Zakona o odvjetništvu, a Zakon o odvjetništvu ima utemeljenje u Ustavu RH, pa je samim time u RH odvjetništvo ustavna kategorija.

Komora predstavlja odvjetništvo Republike Hrvatske kao cjelinu, te je ujedno i regulator odvjetničke profesije.

Obvezatnost udruživanja odvjetnika u Komoru određuje Zakon o odvjetništvu.

Važna odrednica Komore je da ista prati i proučava društvene odnose i pojave, a radi zaštite sloboda i prava građana i pravnih osoba.

Zato Komora skrbi o zaštiti odvjetništva, ali i posebno o zaštiti interesa stranaka, pravnih i fizičkih osoba, pa je temeljem Zakona o odvjetništvu ovlaštena poduzimati mjere radi unaprjeđenja odvjetništva i zaštite interesa, sloboda i prava građana i pravnih osoba.

Komoru vode odvjetnici izabrani na Skupštini HOK-a na mandat od tri godine, za što ne primaju plaću ni naknade.