HOK: sastanak o hitnim pitanjima vezanim uz trenutačnu situaciju

U Hrvatskoj odvjetničkoj komori je 6. travnja  2020. održan kolegij užeg kabineta na kojem se razmatrana hitna pitanja vezana uz trenutačnu situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusom i potresom na području Zagreba.

Hrvatska odvjetnička komora će i dalje pratiti situaciju radi rješavanja odnosno olakšavanja problema s kojima se odvjetnici u svome radu trenutačno suočavaju.