Hrvatska odvjetnička komora izradila Nacrt prijedloga Zakona o interventnim mjerama na području sudskih i upravnih postupaka zbog epidemije koronavirusa

Hrvatska odvjetnička komora izradila je Nacrt prijedloga Zakona o interventnim mjerama na području sudskih i upravnih postupaka zbog epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, koji je 18. ožujka 2020. uputila Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, s prijedlogom za njegovo donošenje u hitnoj proceduri.

Uz Nacrt prijedloga Zakona sačinjeno je i detaljno obrazloženje razloga za njegovo donošenje, kao i obrazloženje predloženih mjera koje imaju za cilj sprječavanje širenja zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID -19), uz istovremeno omogućavanje pravilnog funkcioniranja prvenstveno sudova, ali i državnih tijela, tijela lokalne i područne samouprave i nositelja javnih vlasti, te poredbeni prikaz istovrsnih mjera poduzetih u drugim državama članicama Europske unije.

Mjere koje su predložene navedenim Nacrtom na području sudstva i uprave odnose se na prekid tijeka materijalnih i procesnih rokova u sudskim i upravnim postupcima; način rada sudova i javnopravnih tijela; mogućnost sudjelovanja okrivljenika u kaznenom postupku putem audio-video uređaja; dodatno uređenje instituta pozivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, premještaja zatvorenika, prekida izdržavanja zatvorske kazne i uvjetnog otpusta sa izdržavanja kazne te na prestanak tijeka zateznih kamata u sudskim i upravnim postupcima.