Hrvatska odvjetnička komora na Facebooku

Hrvatska odvjetnička komora od početka travnja ima svoju Facebook stranicu (https://www.facebook.com/Hrvatska-odvjetnička-komora-406971650133058/), te se tako pridružila brojnim drugim odvjetničkim komorama i odvjetničkim organizacijama koje već duže vrijeme koriste društvene mreže kao sredstvo komunikacije. Hrvatska odvjetnička komora i na ovaj način želi jednostavnije i brže komunicirati sa svojim članovima.