Hrvatska odvjetnička komora obilježila VII. Europski dan odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora obilježila je 26. listopada VII. Europski dan odvjetnika u velikoj dvorani HOK-a uz okrugli stol s temom “Kontinuitet djelovanja pravosuđa i poštivanje ljudskih prava u doba pandemije”.

Za ovogodišnje obilježavanje Europskoga dana odvjetnika, krovna organizacija odvjetničkih komora Europe (CCBE – Vijeće odvjetničkih komora Europe) odredila je upravo ovu temu s obzirom na utjecaj koji je pandemija COVID-19 imala na funkcioniranje pravosudnih sustava u Europi, na mjere koje su poduzete u borbi protiv pandemije i načina kako su one utjecale na pristup pravosuđu, odvjetnicima te osiguranju ljudskih prava. Budući da se radi o temi o kojoj stručna i šira javnost ima podijeljena i ponekad oprečna mišljenja, izvjestitelji su o ovoj temi iznijeli različite stručne stavove: jedan s aspekta kaznenog prava koji s obzirom na trenutni zakonodavni okvir i informatičku infrastrukturu većine odvjetničkih ureda ne može biti suglasan s digitalnim oblikom vođenja kaznenih postupaka, a da to ne dovede u pitanje poštivanje temeljnih ljudskih prava u kaznenom postupku, dok su s aspekta građanskog i trgovačkog prava predstavljena iskustva i prednosti provođenja digitalnog postupka jer su za to područje prava u ovom trenutku u određenoj mjeri osigurane potrebne zakonodavne i druge pretpostavke.

VII. Europski dan odvjetnika pozdravnim je govorom otvorio predsjednik HOK-a Josip Šurjak, uvod o temi i moderiranje održao je dopredsjednik HOK-a Mladen Klasić, a izvjestitelji Berislav Živković, član Upravnog odbora HOK-a i predsjednik Grupe za Kazneno pravo Komisije za normativnu djelatnost HOK-a, te Iva Karin Šipek, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, iznijeli su svoja razmišljanja i iskustva vezana uz digitalni oblik vođenja postupaka.

Obilježavanje je provedeno uz sve epidemiološke mjere i nije bilo otvoreno za širu javnost.