Hrvatska odvjetnička komora uputila dopis ministru pravosuđa RH u vezi ponovljenog problema dostave pismena

Hrvatska odvjetnička komora je 7.  travnja 2020. godine, u cilju hitnog rješavanja ponovljenog problema s dostavom pismena odvjetnicima, uputila dopis ministru pravosuđa Republike Hrvatske  Draženu Bošnjakoviću.  HOK svojim dopisom moli ministra pravosuđa da poduzme odgovarajuće radnje kako bi se dostava pismena vršila na način kako je Hrvatska odvjetnička komora dogovorila s Hrvatskom poštom 26. ožujka 2020. i koji je funkcionirao do 6. travnja 2020.

U prilogu dopis HOK-a ministru pravosuđa RH.

Krizni stožer Hrvatske odvjetničke komore

Dokumenti: