Ispravljena obavijest Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u vezi stupanja na snagu Protokola br. 15 uz Konvenciju

U prilogu se nalazi ispravljena obavijest Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava od 21. lipnja 2021. u vezi stupanja na snagu Protokola br. 15 uz Konvenciju i roka za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava.

Dokumenti: