Manje izmjene u sustavu e-komunikacije

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komoru o tome da je u sustavu e-komunikacije napravljena manja izmjena kako bi se smanjili periodi nedostupnosti servisa.

Izmjena se odnosi na dio o pregledu podataka o stečajevima. Maknuti su brojači uz oznaku Stečajevi, jer je izvršenje upita za provjere stečajeva prilikom svake prijave odvjetnika u sustav izrazito opterećivalo resurse sustava i uzrokovaloprobleme u radu zadnja 2 dana. Podatak o stečajevima je i dalje dostupan, samo ga je potrebno „zatražiti“, tj. kliknuti na poveznicu „Stečajevi“, nakon čega će se pokrenuti upit i dobiti svi podaci. S novom verzijom aplikacije isto će biti napravljeno i za Likvidacije.