Na smotri Sveučilišta u Zagrebu predstavnici HOK-a predstavili odvjetničku profesiju

Na ovogodišnjoj Smotru Sveučilišta u Zagrebu, koja se već tradicionalno organizira za učenike završnih razreda srednjih škola, studente i ostale zainteresirane s ciljem pravodobnog obavješćivanja o studijskim programima, preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, odvjetničku profesiju predstavili su predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, dopredsjednik Maroje Matana te blagajnik Mario Janković.
Na Smotri su predstavljeni fakulteti i umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu te druga visoka učilišta iz Zagreba i Republike Hrvatske.