Nove usluge u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) odnosno na OSS-u

Ministartstvo pravosuđa RH  obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komora da su od 3. lipnja 2020.  na produkcijskoj okolini Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno na OSS kao vrste podnesaka dodani: „Prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka“ i „Prijava/prigovor u posebnom postupku“. U privitku se nalazi „Uputa za Prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka i Prijavu/prigovor u posebnom postupku“.

Ministarstvo pravosuđa RH ističe da je sa strane zemljišnoknjižnih odjela zaprimljen veći broj prijava da odvjetnici putem sustava e-Komunikacije podnose prijedloge za upis u zemljišnu knjigu te druge podneske koji se odnose na zemljišnu knjigu, a osobito prijedloge za pojedinačne ispravne postupke, prigovore i žalbe.

Ministarstvo pravosuđa ističe da su odvjetnici ovlašteni elektronički podnositi prijedloge isključivo putem OSS-a kao jedinstvenog poslužnog mjesta unutar ZIS-a. U slučaju da su prijedlozi poslani putem e-Komunikacije, isti nisu zaprimljeni u posebnoj pisarnici zemljišnoknjižnog odjela te trenutak zaprimanja putem e-Komunikacije ne predstavlja trenutak zaprimanja u zemljišnoj knjizi. Elektronička komunikacija sa zemljišnoknjižnim sudovima odvija se isključivo putem ZIS OSS-a.

Dokumenti: