Obavijest HOK-a o ponudama za usluge izrade i vođenja oglašivačke internet kampanje uz naknadu

Hrvatska odvjetnička komora obaviještena je o dopisu tvrtke Ipsum Media Solutions koja nudi odvjetnicima usluge izrade i vođenje oglašivačke internet kampanje uz naknadu, na način da se odvjetnicima nudi, za određenu naknadu, da njihov broj ili web stranica bude na vrhu Google pretraživača.

Hrvatska odvjetnička komora obavještava svoje članove da je korištenje ovih ili sličnih usluga u suprotnosti s odredbom članka 2. stavak 3. Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika kao i odredbama Kodeksa odvjetničke etike te da bi se uspostavom ovakve poslovne suradnje izložili disciplinskom postupku pred disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore.