Obavijest HOK-a u vezi internetske platforme – online servisa www.preporukica.hr

Hrvatska odvjetnička komora je 11. prosinca 2019. zaprimila obavijest o radu internetske platforme  – online servisa www.preporukica.hr koja odvjetnicima registriranim na navedenoj internetskoj platformi omogućava povezivanja s klijentima te internetske platforme, a radi pružanja pravne pomoći tim klijentima od strane navedenih odvjetnika. HOK, s obzirom na odgovarajuće odredbe Statua HOK-a, Kodeksa odvjetničke etike i Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika, upozorava članove HOK-a da registracija i poslovna suradnja s internetskom platformom odnosno online servisom www.preporukica.hr i njoj sličnim internetskim platformama odnosno online servisima predstavlja osnov za pokretanja disciplinskog postupka zbog učina teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

HOK raspolaže s podacima da su se neki članovi već registrirali kao odvjetnici na internetskoj platformi www.preporukica.hr te ih poziva da se u roku od 8 dana od objave ovog dopisa na službenoj stranici HOK-a odjave kao korisnici navedene internetske platforme i o tome dostave obavijest na email: hok-cba@hok-cba.hrjer će u protivnom protiv njih biti pokrenuti disciplinski postupci.

U prilogu obavijest HOK-a upućena svim članovima HOK-a s daljnjim objašnjenjima.

Dokumenti: