Obavijest o načinu obavještavanja sudova o promjeni sjedišta odvjetničkog ureda

Poštovane kolegice i kolege,

niz kolega obavijestio je Hrvatsku odvjetničku komoru kako su nakon promjene sjedišta odvjetničkog ureda, koju su uredno prijavili Hrvatskoj odvjetničkoj komori, o istome, sukladno procesnim propisima, obavijestili i sudove pred kojima se vode postupci u kojima kao punomoćnici zastupaju stranke. Međutim, sudovi su ih obavijestili da oni nisu u mogućnosti izvršiti promjenu adrese sjedišta odvjetničkog ureda u sustavu e-spis već se za isto potrebno obratiti Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

S tim u vezi Hrvatska odvjetnička komora se obratila Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske s upitom o načinu na koji odvjetnici mogu izvijestiti Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske o promjeni adrese sjedišta odvjetničkog ureda radi evidentiranja te promjene u e-spisu.

Prema obavijesti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske u slučaju da je odvjetnik upisan u sustav e-Komunikacije adresu sjedišta odvjetničkog ureda mijenja Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske i to dostavom obavijesti na e-mail adresu: espis.podrska@mpu.hr, dok za sustavne promjene u sudskim spisima u kojim je odvjetnik već upisan kao punomoćnik, nema te mogućnosti, pa je obavijest o promjeni sjedišta odvjetničkog ureda potrebno dostaviti svakom pojedinom sudu.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA