Obavijest o obnovi kID kartica zbog isteka roka važenja certifikata

Poštovani,

Hrvatska odvjetnička komora je od samih početaka uvođenja elektroničke komunikacije svim svojim članovima omogućila da podnošenjem zahtjeva za izdavanje osobnih certifikata Hrvatskoj odvjetničkoj komori, bez bilo kakvih troškova, dobiju odgovarajuće osobne i potpisne certifikate neophodne za elektroničku komunikaciju sa sudovima.

S obzirom na ograničeno vrijeme trajanja osobnih certifikata za fizičke osobe (3 godine od dana izdavanja certifikata) potrebno je pravovremeno podnijeti zahtjev za izdavanje novih certifikata, a kako bi se spriječila nemogućnost pristupa sustavu e-komunikacije.

Hrvatska odvjetnička komora će svoje članove e-mail porukom pravovremeno izvijestiti kada im ističu izdani certifikati, pri čemu se napominje kako odvjetnici u svakom trenutku u aplikaciji eID Client, koju ste instalirali na Vaša računala prilikom aktivacije izrađenih kID kartica, mogu provjeriti vrijeme važenja certifikata.

Hrvatska odvjetnička komora je i u narednom periodu, u suradnji s AKD d.o.o., osigurala izradu kID kartica svojim članovima, slijedom čega će se zahtjevi za izdavanje kID kartica ponovno podnositi Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Savjetuje se da prije isteka važenja certifikata  a po primitku obavijesti Hrvatske odvjetničke komore i dostavi obrasca zahtjeva, novi zahtjev za izdavanje certifikata popunite i elektronički potpišete važećim potpisnim certifikatom te isti, u pdf formatu, zajedno sa preslikom važeće osobne iskaznice, dostavite na e-mail adresu dijana.modic@hok-cba.hr.

Ukoliko zahtjev ne podnesete na opisani način te Vam istekne vrijeme važenja ranije izdanih certifikata novi zahtjev moguće je podnijeti na jedan od sljedećih načina:

1.   osobno – uz predočenje osobne iskaznice

2.   elektronički – u pdf formatu, elektronički potpisani putem važeće osobne iskaznice uz dostavu preslike važeće osobne iskaznice na e-mail adresu: dijana.modic@hok-cba.hr

3.   poštom –  što je najnepovoljnije za korisnika jer potpis na zahtjevu mora biti ovjeren od stranejavnog bilježnika te je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb, Koturaška 53, RA ured

Odmah po izradi nove kID kartice i dostave iste Hrvatskoj odvjetničkoj komori  biti ćete obaviješteni radi njezinog preuzimanja ili će Vam ista biti poslana poštom na adresu Vašeg odvjetničkog ureda.

Posebno se napominje kako se iz tehničkih razloga zahtjevi za izdavanje nove kID kartice obrađuju tek nakon isteka certifikata na trenutno važećoj kID kartici te da je uobičajeno vrijeme izrade nove kID kartice nekoliko radnih dana, u kojem razdoblju se nećete moći koristiti kID karticom.

 

S poštovanjem,

Hrvatska odvjetnička komora