Održan stručni skup o Primjena Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

U sklopu projekta „Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji (CISUR)“, dana 3. prosinca 2019. u Ljubljani je održan stručni skup o Primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji, na kojem su sudjelovale i dvije predstavnice Hrvatske odvjetničke komore. Stručni skup je okupio pravne stručnjake koji djeluju u području provedbe i primjene Uredbe o nasljeđivanju, iz sudstva, javnog bilježništva, odvjetništva, državnih tijela nadležnih za pravosuđe kao i akademske zajednice iz Hrvatske i Slovenije.

Na stručnom skupu je predstavljen projekt CISUR te rezultati provedenog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji.  Na projektu je prvo izrađen tekst „Pregled postojećeg regulatornog i institucionalnog okvira za primjenu uredbe o nasljeđivanju – u Sloveniji i Hrvatskoj“, nakon čega je uslijedila empirijska faza istraživanja, u kojoj su se provodili polustrukturirani intervjui i fokusne grupe sa sucima, odvjetnicima i javnim bilježnicima u Sloveniji i Hrvatskoj (na kojima su se sudionicima postavljala pitanja vezana uz njihova iskustva u primjeni Uredbe). Na kraju istraživanja izrađeno je „Završno izvješće o provedenom istraživanju o primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“ i na temelju toga Izvješća, „Preporuke u odnosu na primjenu Uredbe o nasljeđivanju“.

Nakon predstavljanja dosadašnjih projektnih rezultata, uslijedila je rasprava u odnosu na pojedina pitanja iz Uredbe obrađena Preporukama, koja su se kroz istraživanje pokazala osobito izazovna u praksi. Rasprava se odvijala u formi panel diskusija na dvije teme: 1. Nasljedna stvar s prekograničnim elementom i uobičajeno boravište; 2. Europska potvrda o nasljeđivanju.

Rasprava je još jednom potvrdila dvojbe kod primjene Uredbe o nasljeđivanju, uočene tijekom istraživanja te su iz nje proizašla moguća rješenja i zaključci, koji odgovaraju onima ponuđenim u Preporukama.

Više o projektu: https://www.hpc.hr/2019/02/28/projekt-cisur-jacanje-pravosudne-suradnje-u-primjeni-uredbe-o-nasljedivanju-u-hrvatskoj-i-sloveniji-cisur-enhancing-judicial-cooperation-on-the-implement/

 

U prilogu dodatni materijali vezani uz ovaj projekt  kao i javni poziv za izbor pravnog stručnjaka praktičara (suca, javnog bilježnika, odvjetnika) u području primjene Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju, u okviru projekta “CISUR”

Dokumenti: