Pojašnjenja određenih nejasnoća vezanih uz rad odvjetnika u sustavu e-Komunikacije

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem Vas izvješćujemo kako je Hrvatska odvjetnička komora dopisom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, 3. studenog 2020., zaprimila pojašnjenje određenih nejasnoća vezanih uz rad odvjetnika u sustavu e-Komunikacije.

Predmetnim dopisom ukazano je da pismena koja se, sukladno odredbi članka 143. c stavka 5. Zakona o parničnom postupku smatraju uručenima, ako odvjetnik u roku 15 dana nije potvrdio primitak pismena, ostaju u pretincu i nalaze se na „Moj pretinac >> Primljene pošiljke“, odnosno, takva pismena iz kartice „Pošiljke u dostavi“ prelaze u karticu „Primljene pošiljke“. Svi poslani podnesci i dokumenti, neovisno o tome jesu li uručeni ili ne, ostaju trajno dostupni u pretincu odvjetnika.

Osim navedenog, predmetnim dopisom Hrvatska odvjetnička komora je obaviještena da za podneske koji se dostavljaju e-Komunikacijom sukladno Zakonu o sudskim pristojbama postoji mogućnost oslobođenja od 50%, ako se pristojba odmah plati, a e-Komunikacija omogućava dva načina plaćanja pristojbe:

  1. plaćanje izravno kroz sustav, a koje plaćanje je vidljivo na potvrdi o slanju podneska, te se evidentira u sustavu koji koriste sudovi.
  2. plaćanje izvan sustava e-Komunikacije (FINA, pošta, banke, internet bankarstvo), uz prilaganje dokaza o obavljenoj uplati prilikom slanja podnesak na sud, koje plaćanje nije vidljivo na potvrdi o slanju podnesak (vidi se naznaka u polju „Razlog neplaćanja”), jer je potrebno vrijeme da FINA isto provede, no navedeno se evidentira u sustavu koji koriste sudovi.

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komoru da je u drugom slučaju bilo potrebno u e-Komunikaciji odabrati opciju „Pošalji podnesak i ostale podatke na sud BEZ PLAĆANJA PRISTOJBE”, birajući opciju „Obveznik će sam platiti pristojbu“.

Međutim, postupajući po prijedlozima Hrvatske odvjetničke komore i zahtjevima drugih korisnika, Ministarstvo pravosuđa i uprave je, s ciljem olakšavanja postupanja u aplikaciji e-Komunikacija, izmijenilo naziv opcija te je dosadašnju opciju „Pošalji podnesak i ostale podatke na sud BEZ PLAĆANJA PRISTOJBE” zamijenilo opcijom„Pošalji podnesak i ostale podatke na sud BEZ PLAĆANJA PRISTOJBE/plaćeno izvan e-Komunikacije”, a uz opciju „Obveznik će sam platiti pristojbu” dodana je i „Obveznik je platio pristojbu izvan e-Komunikacije”.

Hrvatska odvjetnička komora