Postupak nabave za savjetničke usluge izrade strategije zemljišne administracije

Hrvatska odvjetnička komora obavještava svoje članove da se u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave provodi postupak nabave za savjetničke usluge izrade strategije zemljišne administracije.

Zainteresirani mogu pronaći sve detalje na sljedećoj web stranici: http://www.uredjenazemlja.hr/default.aspx?id=10