Poveznica za sustav E-ovrha Ministarstva pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komoru da je na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave RH pušten u rad sustav E-ovrha.

S obzirom na to da je stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku („Narodne novine“ broj 43/21. i 94/21.) te objavom Odluke ministra nadležnog za poslove pravosuđa o ispunjenju  tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju između sudionika u ovršnom postupku na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave pušten u rad sustav E-ovrha, objavljujemo poveznicu na sustav E-ovrhe  https://e-ovrhe.pravosudje.hr/#/home