Poziv članovima HOK-a na pridržavanje epidemioloških mjera i korištenje e-komunikacije

Poštovane kolegice i kolege,

imajući u vidu pogoršanje situacije u Republici Hrvatskoj sa širenjem zaraze bolesti COVID-19, ovim putem Vas pozivamo da svojim osobnim odgovornim postupanjem pridonesete sprečavanju širenja navedene epidemije, a sve radi očuvanja Vašeg zdravlja kao i zdravlja svih sudionika sudskih i drugih postupaka.

U tom smislu Hrvatska odvjetnička komora poziva sve svoje članove da prilikom obavljanja odvjetničke službe u što većoj mjeri koriste prednosti modernih tehnologija, na način da koriste e-komunikaciju kao primarni način komuniciranja sa sudovima te da u svim drugim slučajevima komunikaciju nastoje obavljati elektroničkim putem.

Nastavno na poziv Hrvatske odvjetničke komore od 22. listopada 2020. za tehničku pripremu odvjetničkih ureda za sudjelovanje na ročištima na daljinu, pozivamo Vas da u svim predmetima u kojima sudovi zakažu održavanje ročišta na daljinu uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja, osigurate odgovarajuće tehničke preduvjete radi Vašeg sudjelovanja na tim ročištima.

Ujedno Vam skrećemo pažnju da je na stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske objavljena uputa predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2. studenog 2020. o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 i o organizaciji rada sudova za vrijeme epidemije.

Također je na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske dana 2. studenog 2020. objavljena uputa ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave.

U skladu s navedenim, molimo Vas da se u obavljanju odvjetničke službe pred sudovima i drugim tijelima pridržavate svih propisanih epidemioloških mjera i preporuka za sprečavanje širenja bolesti COVID-19 izdanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela te Vas upućujemo da se objave sudova o organizaciji rada i epidemiološkim mjerama na svakom pojedinom sudu objavljuju na mrežnoj stranici https://sudovi.hr .

S poštovanjem,

Josip Šurjak, predsjednik