Pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava od srpnja do rujna 2018. godine

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, u okviru obavljanja poslova stalnog praćenja sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, sustavnim prevođenjem kao i sažimanjem odluka i presuda tog suda te njihovom analizom, nastoji pridonijeti jačanju primjene Konvencije u Republici Hrvatskoj.

Kako potpuna provedba Konvencije na nacionalnoj razini traži da države stranke poduzmu djelotvorne mjere za sprečavanje povreda, kao i da da nacionalna tijela prilikom donošenja svojih odluka uzimaju u obzir Konvenciju i sudsku praksu Suda, Ured zastupnika je pripremio pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava donesenih u predmetima koji su se vodili protiv drugih država stranaka Konvencije u razdoblju od srpnja do rujna 2018. godine.

Pregled je dostupan na internetskim stranicama Ureda  zastupnika    https://uredzastupnika.gov.hr/edukacija-o-konvenciji-137/pregledi-prakse-europskog-suda-za-ljudska-prava/172.