Preporuka Pravobraniteljice za djecu u vezi senzibilizacije i edukacije odvjetnika

Pravobraniteljica za djecu obratila se Hrvatskoj odvjetničkoj komori preporukom vezanom uz senzibilizaciju i edukaciju odvjetnika. Ta preporuka odnosi se na zaštitu prava djece na privatnost u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava ali i pred hrvatskim sudovima. U preporuci stoji da je Ured Pravobraniteljice primijetio da u pojedinim slučajevima iz područja obiteljskog i kaznenog prava, posebice onima koji su medijski jače zastupljeni iako bi prema hrvatskom zakonodavstvu mediji iz takvih slučajeva trebali biti isključeni,  dolazi do povrede prava djece na privatnost. Iznošenje osobnih prilika i javno objavljivanje podataka iz privatnog i obiteljskog života može predstavljati dodatnu traumatizaciju djece i dugoročno im nanijeti nesagledivu štetu, ističe se iz Ureda Pravobraniteljice.

«Poznati su nam slučajevi u kojima su se postupci vodili pred Europskim sudom za ljudska prava (u daljnjem tekstu ESLJP), a u kojima podnositelji zahtjeva nisu postavili zahtjev za anonimizaciju pa su odluke objavljene uz navođenje osobnih podataka djece. Temeljem Poslovnika ESLJP, javnost postupka propisano je kao opće pravili te se može ograničiti samo iznimno (Pravilo 33., stavak 1. i 2.). Podnositelji zahtjeva koji ne žele da se njihov identitet otkrije javnosti moraju to jasno naznačiti te navesti razloge za odstupanje od uobičajenog pravila o javnosti podataka u postupku pred ESLJP. Sud može odobriti zahtjev za anonimnost ili je dodijeliti samoinicijativno (Pravilo 47., stavak 4). Dakle, prvenstveno je obveza podnositelja zahtjeva i njihovih odvjetnika da već u zahtjevu za pokretanjem postupka istaknu i zahtjev za anonimizaciju predmeta.

Ured pravobraniteljice za djecu je saznao za slučajeve u kojima anonimizacija nije zatražena, te su podaci o djeci dostupni javnosti. Zbog toga smo se u siječnju o.g. obratili Uredu zastupnjika Republike Hrvatske pred ESLJP Preporukom o zaštiti privatnosti djece u postupcima pred ESLJP. Preporuka je rezultirala sastankom koji se održao 2. veljače 2018., a na njemu su, osim pravobraniteljice ca djecu i zastupnice Republike Hrvatske pred ESLJP sa suradnicima, sudjelovale i predstavnice Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Na sastanku je dogovoreno da će Ured zastupnika u predmetima pred ESLJP u kojim se iznose osobni podaci maloljetnika predlagati anonimizacija predmeta radi zaštite njihovih osobnih podataka i privatnosti, ukoliko to ne učine njihovi zakonski zastupnici ili odvjetnici, odnosno ukoliko to ne učine njihovi zakonski zastupnici ili odvjetnici, odnosno ukoliko to ne učini sud na vlastitu inicijativu. Na sastanku je također ocijenjeno potrebnim podsjetiti odvjetnike koji zastupaju podnositelje zahtjeva pred ESLJP da koriste mogućnost za anonimizaciju predmeta u slučajevima u kojima je to opravdano.

S tim u vezi, i na temelju dosadašnje uspješne suradnje s HOK-om, temeljem odredbe čl. 11. Zakona o pravobranitelju za djecu preporučamo da s iznesenim stajalištem i zaključcima upoznate odvjetnike, i time doprinesete ostvarivanju zaštite prava djece na privatnost, kako u eventualno pokrenutim postupcima pred ESLJP, tako i u postupcima pred domaćim tijelima.

Naime, iako prvenstveno roditelji trebaju štititi privatnost svoje djece, nažalost, svjedoci smo da vrlo često upravo roditelji putem medija i društvenih mreža iznose podatke o osobnim prilikama djece te, nezadovoljni odlukama i mišljenjima nadležnih tijela, očekuju pomoć javnosti. Ovakva praksa nas zabrinjava, jer se, osim što mediji i društvene mreže nisu mjesto za rješavanje obiteljskih problema, u pojedinim slučajevima u pitanje dovodi cjelokupno funkcioniranje sustava i ostvarivanje prava i interesa djeteta zajamčenih propisima i odlukama nadležnih tijela. Događale su se i situacije kada su odvjetnici, zastupajući interese svoje stranke (roditelja, srodnika i dr.) i uz njihovu suglasnost javno komentirali pojedinačne slučajeva. S tim u vezi, važno je ovom prilikom još jednom podsjetiti i upozoriti da medijsko izlaganje djece, neovisno o tome postoji li za to suglasnost roditelja, uvelike ugrožava privatnost djece te može imati negativni utjecaj i na njihov daljnji psihofizički razvoj te preporučiti odvjetnicima da se suzdrže od javnih istupa i komentiranja slučajeva koji se odnose na djecu.

Sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu, ljubazno molimo da nas povratno izvijestite o vašim aktivnostima, stavovima te eventualnim povratnim informacijama o učincima ove preporuke», stoji u preporuci iz Ureda Pravobraniteljice za djecu.