Preporuke Ministarstva pravosuđa i Vrhovnog suda RH u vezi rada pravosuđa i epidemije koronavirusa

 

Hrvatska odvjetnička komora uputila je 12. ožujka 2020. hitan dopis Ministarstvu pravosuđa i Vrhovnom sudu RH u vezi situacije u pravosuđu s obzirom na epidemiju koronavirusa. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković donio je 13. ožujka 2020.  sljedeće preporuke u vezi prevencije prenošenja i suzbijanje epidemije  koronavirusa:

1. pravosudna tijela nastavljaju s radom te provode sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu

2. rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana

3. zaposlenima se omogućava rad od kuće na poslovima na kojima je to moguće

4. treba provoditi elektroničku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće.

Prema priopćenju ministra Bošnjakovića “ove preporuke primjenjuju se u razdoblju od 14. ožujka do 1. travnja 2020. godine.”

Prema dopisu predsjednika Vrhovnog suda RH Đure Sesse “predsjednici sudova trebaju pratiti razvoj situacije (….) Potrebno je slijediti opće mjere zaštite i preporuke za postupanje. Za sada nema razloga za promjenu načina rada suda”.

“Ovisno o razvoju situacije na svakom pojedinom sudu i području suda, predsjednici sudova su ovlašteni poduzeti odgovarajuće mjere i organizirati način rada sukladno općim mjerama zaštite, preporukama i odlukama vezanim uz sprječavanje širenja epidemije”, stoji u dopisu predsjednika Vrhovnog suda.