Priopćenja Europskog suda za ljudska prava o načinu rada Suda tijekom situacije izazvane COVID-19 virusom

Europski sud za ljudska prava objavio je na svojim web stranicama četiri priopćenja za medije o načinu rada Suda i rokovima u postupcima pred Sudom tijekom situacije izazvane virusom COVID-19. Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava preveo je priopćenja na hrvatski jezik, a dostupna su na sljedećem linku:

https://uredzastupnika.gov.hr/vijesti/priopcenja-za-javnost-europskog-suda-za-ljudska-prava-povodom-krize-covid-19/599

Izvorna priopćenja na engleskom jeziku dostupna su na web stranici Suda:

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22]}