Priopćenje CCBE-a o ponovnoj aktivaciji pravosuđa u Europi

Vijeće odvjetničkih komora Europe – CCBE objavilo je priopćenje o ponovnom reaktiviranju pravosuđa u Europi, nakon situacije izazvane pandemijom koronavirusa. CCBE tim priopćenjem od europskih institucija i svih zemalja članica traži da se olakša potpuna reaktivacija pravosudnog sustava u Europi,  te da zemlje članice EU-a, između ostaloga,  pruže podršku odvjetnicima u osiguravanju njihove temeljene zadaće: obrane temeljnih prava i sloboda te osiguravanje pristupa pravdi. Hrvatska odvjetnička komora, koja je od 2013. godine punopravna članica CCBE-a,  slaže se i podupire  službeno stajališta CCBE-a kao i sva nastojanja s ciljem poboljšanja rada i situacije u kojoj se nalazi odvjetništvo.

 

Priopćenje CCBE-a nalazi se na sljedećoj poveznici: https://ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_AtJ_20200515_CCBE-Statement-for-the-reactivation-of-Justice-in-Europe.pdf