Savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018.

Hrvatska odvjetnička komora izvješćuje da se s danom 21. listopada 2021. otvara savjetovanje s javnošću pri donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018., sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje će biti otvoreno od 21. listopada 2021. do 21. studenoga 2021. te se zainteresirani pozivaju da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018. dostave najkasnije do 21. studenoga 2021. na e-mail adresu: hok-cba@hok-cba.hr.

Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018., s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se izmjenama i dopunama Pravilnika o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici odvjetnika od 27. listopada 2018. žele postići nalaze se objavljeni na poveznici: Savjetovanja s javnošću