Stručni projekt HOK-a – razlozi dugotrajnosti parničnih postupaka

Hrvatska odvjetnička komora (dalje – HOK) u razdoblju od 15.listopada do 15. prosinca 2020. godine provela je stručni projekt s ciljem utvrđivanja razloga dugotrajnosti parničnih postupaka. Ovaj projekt proveden je zbog suglasni i javno poznatih stavova šire stručne javnosti da je temeljeni nedostatak u provedbi parničnih postupaka –  dugotrajnost rješavanja.U tom smislu jasno je bilo i postojanje objektivnog interesa odvjetničke struke radi provedbe stručnog projekta analize tih razloga.

Posljednjih godina su uočeni veliki napori mnogih institucija u smjeru rješavanja ovog pitanja, ali bez prethodno provedene stručne analize razloga i uzroka tog problema. Zbog toga, ovim je projektom HOK-a prvi puta pristupljeno analizi samih razloga koji uzrokuju dugotrajno vođenja parničnih postupaka.

U  prilogu se nalazi priopćenje Hrvatske odvjetničke komore o stručnom projektu s ciljem utvrđivanja razloga dugotrajnosti parničnih postupaka.

Dokumenti: