Upute o web stranicama odvjetnika, odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda

Odvjetnici, odvjetnička društva i zajednički odvjetnički uredi, sukladno Pravilniku o reklamiranju, oglašavanju i WEB stranici koji je stupio na snagu 27. listopada 2018., dužni su obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru o:

1) datumu postavljanja odvjetničke WEB stranice u roku od trideset dana od postavljanja svoje odvjetničke WEB stranice,

2) nazivu/oznaci odvjetničke WEB stranice (internetska adresa putem koje se izravno pristupa odvjetničkoj WEB stranici)

3) uz obavijest su dužni u istom roku dostaviti Izvršnom odboru ugovor s pružateljem usluge (“providerom”) koji postavlja i održava njihovu odvjetničku WEB stranicu, koji ugovor mora sadržavati neopozivo pravo Hrvatske odvjetničke komore da od pružatelja usluge (“providera“) zahtijeva da odmah ukloni cijelu ili dio sadržaja odvjetničke WEB stranice, a koji zahtjev, u slučaju kolizije sa zahtjevom samog odvjetnika, ima prema pružatelju usluge (“provideru“) pravo prvenstva ili

izjavu da odvjetnik osobno izrađuje, ažurira i tehnički održava WEB stranicu uz pravo HOK da u istim propisanim slučajevima zahtijeva uklanjanje cijele ili dijela odvjetničke WEB stranice. (što proizlazi iz odredbi članka 7. Pravilnika).

Protekom roka od šezdeset dana od dana primitka ugovora ukoliko Izvršni odbor ne stavi primjedbe, smatra se da je ugovor sukladan ovom Pravilniku.

4) Kako u administraciji Komore mora biti pohranjen cjelokupni (integralni) odobreni sadržaj web stranice, dužni su dostaviti cjelokupni integralni sadržaj web stranice, sa svim grafičkim rješenjima (fotografijama), rasporedom stranica i podstranica u tekstualnom obliku u integralnoj verziji (tekst, „screenshots“), i digitalnom obliku (CD ili USB).

5) Moguće je odmah dostaviti sadržaj istih stranica i na stranim jezicima, uz izjavu da je tekst sadržaja na stranom jeziku identičan sadržaju na hrvatskom jeziku ili uz prijevod tih stranica na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

 

Odvjetnici, odvjetnička društva i zajednički odvjetnički uredi su dužni obavijestiti Hrvatsku odvjetničku komoru o svakoj promjeni stranice navodeći sadržaj promjena, ispis promjena u tiskanom i digitalnom obliku te datum postavljanja promjene, a u slučaju sklapanja ili promjene Ugovora s pružateljem usluga postavljanja i održavanja web stranice, ugovor ili izmjene ugovora.

 

Obavijest o  postavljanju WEB stranice odvjetnika Hrvatskoj odvjetničkoj komori, odnosno Izvršnom odboru, mora uputiti odvjetnik/odvjetničko društvo u roku od 15 dana prije sjednice Izvršnog odbora HOK