Ured zastupnice RH pred ESLJP-om objavio zanimljive prijevode

Ured zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava objavio je  prijevode:

–          Vodiča kroz članak 11. Europske konvencije o ljudskim pravima;  

–          Vodiča kroz članak 2. Europske konvencije o ljudskim pravima; te

–          Vodiča kroz članak 1. Protokola br. 1. Europske konvencije o ljudskim pravima.

 

Prijevodi navedenih vodiča dostupni su na internetskim stranicama Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava:  https://uredzastupnika.gov.hr/edukacija-o-konvenciji-137/vodici/546.