Zaključci sa sastanka održanog u Ministarstvu pravosuđa RH od 25.3.2020.

Poštovane kolegice i kolege,

nastavno na dosadašnje informacije o aktivnostima rukovodstva i Kriznog stožera Hrvatske odvjetničke komore, obavještavam vas da je jučer, 25.ožujka 2020. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, održan radni sastanak koji je imao za cilj razrješavanje niza aktualnih problema koji su uzrokovani epidemijom te zemljotresom u Zagrebu.

Od strane Ministarstva na sastanku su bili Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa RH, gospođa Sanda Kulić, pomoćnica ministra, Ana Vlahović Stanić, tajnica Kabineta ministra i gospođa Marinka Jelić, načelnica Sektora za pravosudnu upravu i pravosudnu inspekciju.

Hrvatsku odvjetničku komoru predstavljali su Mladen Klasić, dopredsjednik HOK i Mario Janković, blagajnik HOK.

Na sastanku su temeljito izanalizirane sve teme i problemi na koje smo ukazali te možemo konstatirati da je postignut vrlo visok stupanj suglasnosti o mogućnostima njihova rješavanja, naravno, u okvirima nadležnosti i ovlasti Ministarstva.

Prvi problem na koji je ukazano je pitanje trenutačnog materijalnog položaja odvjetničke službe i odvjetnika s obzirom na mjere koje se provode u cilju suzbijanja epidemije COVID-19 kao i dijelom u odnosu na posljedice  potresa, jer nema prihoda s obzirom da  sudovi ne rade, da zbog  ograničenja kretanja nema niti stranaka, a zbog materijalnog položaja stranaka i gospodarskih subjekata nema niti naplate.

Ocijenjeno je da mjere Vlade Republike Hrvatske vezane uz sufinanciranje plaća, odnosno beskamatni poček podmirenja poreznih obveza su, za sada, jedina mogućnost pomoći.

Dodatno tome, a glede plaćanja obrana po službenoj dužnosti, odnosno troškova postupka, sa strane Ministarstva će se voditi računa da se dospjele obveze prema odvjetnicima podmire, a nadalje, da se obrane po službenoj dužnosti plaćaju sukcesivno.

Nadalje, ukazano je na posljedice koje se zbog navedenih izvanrednih stanja reflektiraju na pitanje obavljanja i urednog obnašanja odvjetničke službe u odnosu na stranke i njihove interese, a naročito u odnosu na  neujednačenu organizaciju funkcioniranja sudova i njihovog postupanja  glede odgoda rasprava, dostave pošte, tijeka rokova i sl., jer se nedvojbeno radi o izvanrednom stanju i djelovanju „više sile“ pa bi bilo potrebno jedinstveno postupanje. U tom je kontekstu ukazano i na odluku Europskog suda za ljudska prava koji je svojom odlukom intervenirao u prekluzivni rok za podnošenje tužbe tom sudu te odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske koji je intrevenirao u pitanje procesnih nedostataka tužbe.

S obzirom da Ministarstvo kao izvršna vlast ne može izravno utjecati na rad sudbene vlasti, ono će  kroz svoje preporuke pridonijeti rješavanju ovih problema vodeći računa o cjelokupnoj funkciji sustava.

No, od Ministarstva smo informirani da u većem broju sudova, a naročito OGS u Zagrebu, postoji problem količine pošte koju odvjetnici dostavljaju sudovima. Naime, kako sudovi (kao i ostali) prema uputama Stožera CZ RH trebaju funkcionirati s minimumom radne snage, to je organiziran rad po timovima, pa povećana dostava ulazne pošte zagušuje rad.

Zato će se sudovima preporučiti da se dostavlja ona pošta koja se tiče žurnih predmeta, a jednako tako Hrvatska odvjetnička komora predlaže i moli kolegice i kolege odvjetnike da se sudovima obraćaju samo u hitnim predmetima kao i onim predmetima u kojima moraju udovoljiti roku.

U odnosu na pitanje kontakata odvjetnika s klijentima u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne, molimo kolegice i kolege odvjetnike da u odnosu na kontakte sa svojim branjenicima imaju razumijevanja za objektivna ograničenja u primjeni preporučenih mjera zaštite i samozaštite od epidemije te da u odabiru vremena kontakata i njihove objektivne potrebe pristupaju racionalno.

Raspravljeno je i vrlo važno pitanje iz činjenice da  prema evidenciji HOK jedan broj kolegica i kolega u Zagrebu ima urede u oštećenim zgradama u koje,  zbog posljedica potresa, ne smiju i ne mogu ući, a u uredima su spisi, žalbeni predmeti i sl. (njih 269). S tim u svezi je dogovoreno da se detaljan popis dostavi Ministarstvu koje će pokušati iznaći odgovarajuće i žurno rješenje tog problema.

Pored navedenog, a s obzirom na nove odluke stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske vezano uz zabranu napuštanja prebivališta ili stalnog boravišta, kao i odluke obustave javnog prijevoza, predložili smo, a s obzirom na vrlo čest način rada odvjetnika koji imaju sjedište odvjetničkog ureda na adresi koja je različita od adrese stanovanja (prebivališta) i  koji često moraju ići kako u svoj ured,  tako i na žurne rasprave na sudove koji nisu u mjestima njihova boravišta, da propusnicu i  dozvolu kretanja predstavlja odvjetnička iskaznica odvjetnika-člana Hrvatske odvjetničke komore te je dogovoreno da će Ministarstvo takvu preporuku uputiti Stožeru. No, svaki odvjetnik koji je via facti sam sebi „poslodavac“ može si izdati propusnicu na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Stožera.

Konačno, kako je HOK već ranije dostavila Ministarstvu Nacrt akta kojim su predložene mjere na području sudstva i uprave koje se odnose na: prekid tijeka rokova, način rada sudova, mogućnost sudjelovanja okrivljenika u kaznenom postupku putem audio-video linka, prekid tijeka rokova u upravnim postupcima, način rada javnopravnih tijela, mjere na području izvršavanja kaznenih sankcija (upućivanje osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, premještaj zatvorenika, prekid izvršenja kazne zatvora, uvjetni otpust) te prestanak tijeka zateznih kamata u sudskim i upravnim postupcima, a po uzoru na susjedne zemlje koje su na taj način uredile pitanja funkcioniranja pravosudnog sustava u ovakvim ekstremnim okolnostima, dobili smo informaciju da je prijedlog pozitivno ocijenjen te da Ministarstvo iznalazi mogućnosti za legalno rješenje tih pitanja.

I na kraju, a s obzirom na brojne, svakodnevne upite i razne komentare koje zaprimamo u HOK-u, smatramo potrebnim ukazati da svi zajedno proživljavamo izuzetno složene trenutke, da su brojni životi ugroženi i da bi bilo dobro da pokažemo empatiju za oboljele i stradale, da zatomimo sebičnost i da sebi, svojim najbližima ali i svakom drugom pokušamo olakšati ova teška i opasna vremena, da se dosljedno pridržavamo mjera, uputa i naredbi Stožera CZ RH.

Stoga vas sve lijepo molimo da u obraćanju Komori imamo na umu da smo mi ti koji kreiramo i provodimo aktivnosti Komore, koji štitimo interese i prava svih odvjetnica i odvjetnika u Republici Hrvatskoj, dio istog odvjetničkog korpusa i da sve to radimo bez ikakve naknade, volonterski, koristeći za to svoje radno i slobodno vrijeme želeći časno i pošteno obaviti dužnosti koje smo prihvatili.

 

Krizni stožer Hrvatske odvjetničke komore