Politika zaštite osobnih podataka

 

Općenito

 

Zaštita Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka prilikom korištenja naše web stranice (www.hok-cba.hr) iznimno nam je važna.

Za zaštitu Vaših osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorna je Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb, Koturaška 53/II (dalje u tekstu: HOK) kao voditelj obrade.

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) kao i svim drugim primjenjivim propisima.

Pristupom našoj web stranici potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.

Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od načina koji su navedeni u odjeljku Kontaktirajte nas u nastavku.

 

Ispitanici i kategorije osobnih podataka

 

Prilikom korištenja web stranice možemo obrađivati Vaše osobne podatke.

U odnosu na posjetitelje web stranice možemo obrađivati IP adresu i MAC adresu.

Ova web stranica ne koristi niti Google Analytics niti kolačiće radi prikupljanja osobnih podataka.

U odnosu na naše članove koji odluče pristupiti zaštićenom portalu obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • Ime, prezime, OIB, e-mail i broj iskaznice prilikom registracije na portal;
 • korisničko ime i lozinku za naknadni pristup portalu.

 

Svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka

 

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na nekoj od osnova koje su propisane GDPR-om:

 1. jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora odnosno kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja Ugovora (npr. u svrhu registracije korisnika zaštićenog portala, u svrhu pružanja sadržaja na zaštićenom portalu, u svrhu pružanja usluga web stranice);
 2. radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade (u slučajevima kada je obrada nužna na nekom od zakonom predviđenih temelja);
 3. za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade (npr. u svrhu praćenja i unapređenja poslovanja, analize posjeta i korištenja naše web stranice i slično);
 4. na temelju Vaše suglasnosti kada se obrada ne vrši ni na jednom od naprijed navedenih temelja.

Vaše osobne podatke možemo obrađivati u sljedeće svrhe:

 • kako bismo Vam omogućili ispravno funkcioniranje naše web stranice;
 • kako bismo Vam omogućili pristup zaštićenom portalu i korištenje njegovog sadržaja (kao što je pristup seminarima i edukacijama, izdavanje potvrda, itd.);
 • kako bismo komunicirali s Vama i odgovorili na Vaš upit ili zahtjev;
 • kako bismo Vam mogli slati važne obavijesti i ažuriranja, kao što su izmjene naših uvjeta i politika, sigurnosna upozorenja i administrativne poruke;
 • kako bismo postupili u skladu s propisima;
 • za interne svrhe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanje kako bismo mogli pružiti i poboljšati našu web stranicu, sadržaj i usluge;

 

Vaše osobne podatke možemo obrađivati jer je to nužno za sklapanje i izvršenje ugovora i ispunjenje ugovornih obveza (ispravno funkcioniranje web stranice te pristup zaštićenom portalu). Ponekad određene osobne podatke možemo od Vas tražiti kako bismo mogli poštivati i izvršavati svoje pravne obveze ili kada to propisuju mjerodavni propisi.

Ako nam ne date određene osobne podatke, možda Vam nećemo biti u mogućnosti pružiti tražene usluge (ispravno funkcioniranje web stranice te pristup zaštićenom portalu).

 

Primatelji osobnih podataka

 

Pravo pristupa Vašim osobnim podacima na temelju posebnog internog ovlaštenja mogu imati naši zaposlenici kao i druge osobe koje na nekoj drugoj osnovi (ugovor o djelu, studentski ugovor i slično) obavljaju posao za nas.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim partnerima (kao što su pružatelji IT usluga, usluga održavanja web stranice, korisničke podrške i slično), s državnim tijelima te s trećim osobama u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće se iznositi u inozemstvo. Međutim, ako dođe do iznošenja osobnih podataka, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH Vaši osobni podaci kao i informaciju o poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

Sve osobe koje će imati pristup Vašim osobnim podacima obvezat ćemo na čuvanje povjerljivosti i na zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

Rok pohrane

 

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju dok se ostvaruje svrha obrade, to jest do trenutka do kada je Vaša registracija na portalu aktivna. Nakon što deaktivirate svoju registraciju, osobne podatke ćemo čuvati u skladu s općim zastarnim rokovima propisanim mjerodavnim propisima.

U slučaju pokretanja postupka pred nadležnim tijelima, osobni podaci čuvat će se sve do pravomoćnog okončanja postupka, a u slučaju ulaganja izvanrednih pravnih lijekova i drugih pravnih sredstava, sve do konačnog dovršetka svih postupaka kao i eventualnih ovršnih postupaka pokrenutih radi izvršenja donesenih odluka.

Ako to zahtijevaju primjenjivi propisi, Vaše podatke možemo čuvati i duže, u skladu s propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

 

Sigurnost

 

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje mjere Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Međutum, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa naše web stranice, stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka te njihovoj tajnosti.

Povremeno možemo prikazivati veze na web stranice koje nisu u našem vlasništvu ili pod našim nadzorom. Ova Politika ne odnosi se na te web stranice. Ako odlučite upotrebljavati te web stranice, svakako proučite pravne izjave i izjave o privatnosti objavljene na svakoj web stranici kojoj pristupate kako biste stekli uvid u njihove prakse u vezi sa zaštitom privatnosti.

 

Prava koja Vam pripadaju

 

U odnosu na Vaše osobne podatke imate sljedeća prava u skladu s odredbama GDPR-a:

 

 • pravo na pristup osobnim podacima (članak 15. GDPR-a);
 • pravo na ispravak osobnih podataka (članak 16. GDPR-a);
 • pravo na brisanje osobnih podataka (članak 17. GDPR-a);
 • pravo na ograničavanje obrade (članak 18. GDPR-a);
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu Vaših podataka (članak 21. GDPR-a);
 • pravo na prenosivost podataka (članak 20. GDPR-a);
 • ako se obrada temelji na Vašoj suglasnosti, možete u bilo kojem trenutku povući suglasnost, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena;
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

 

 

Pravo na prigovor

 

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f) GDPR-a, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama.

U tom slučaju više nećemo obrađivati osobne podatke osim ako se utvrdi da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Osim nama direktno, sa svojim prigovorom se možete obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Kada zaprimimo Vaš prigovor, najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva pružit ćemo Vam informacije o poduzetim radnjama.

Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku te mogućnosti podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

 

Automatizirana obrada uključujući profiliranje

 

Prilikom pružanja naših usluga isključena je automatizirana obrada i profiliranje.

 

Uvjeti i izmjene

 

Ova Politika može se povremeno mijenjati kako bi se uskladila sa stvarnim stanjem i zakonskim propisima. Stoga Vam preporučujemo redovnu provjeru ove Politike kako biste imali najnovije informacije.

Objavom na web stranici smatra se da su korisnici obaviješteni o novoj Politici te je dužnost korisnika da redovno prate promjene. Smatra se da je korisnik prihvatio novu Politiku ako u roku od 8 dana od dana objave nije prigovorio na istu.

 

 

Kontaktirajte nas

 

Za ostvarenje Vaših prava i za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte nas:

Hrvatska odvjetnička komora

Koturaška 53/II, Zagreb

OIB: 97760500066

Telefon:01/6165217

E-mail: horvat@hok-cba.hr

 

službenik za zaštitu osobnih podataka: Darko Horvat,  viši stručni savjetnik