POZIV ODVJETNIČKIM VJEŽBENICIMA ZA POHAĐANJE ONLINE EDUKACIJE U 2024. NAMIJENJENE PRIPREMI ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA – objavljeni svi termini!

Online edukacija namijenjena pripremi za polaganje pravosudnog ispita tijekom 2024. godine

Poštovane odvjetničke vježbenice i odvjetnički vježbenici,

ako želite sudjelovati u pripremama za polaganje pravosudnog ispita u 2024., molimo Vas da se prijavite u LMS sustav učenja na daljinu, u slučaju da još niste prijavljeni.
U nastavku slijede kratke upute vezane za edukaciju i na kraju upute za pristup LMS sustavu učenja na daljinu.

PRIPREME ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Obrazovni materijali (videopredavanja i prezentacije) trajno su dostupni na LMS-u.

Molimo Vas da redovito pratite mrežne stranice HOK-a radi eventualnih promjena/dopuna vezano za termine vježbi pisanja presuda i videokonferencija. Sve promjene bit će na vrijeme objavljene unutar rubrike: Pozivi i obavijesti Odvjetničke akademije te u rubrici: Obavijesti Udruge odvjetničkih vježbenika.

Spise iz građanskog, kaznenog i upravnog prava možete naći unutar odgovarajućeg potkolegija (“Spis za samostalno pisanje i ocjenu građanske presude” odnosno „Spis za samostalno pisanje i ocjenu kaznene presude” ili “Spis za samostalno pisanje i ocjenu upravne presude”).

U 2024. godini vježbe pisanja presuda održavat će se prema sljedećem rasporedu:
1. KVARTAL 2024.

Spisi će biti dostupni na LMS-u 31. siječnja 2024. od 12.00 sati.

Rok za predaju presuda je 26. veljače 2024. u 12.00 sati.

Videokonferencije u 1. kvartalu određene su kako slijedi:
1.1. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
–  29. veljače 2024. u 16.30 sati

1.2. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
27. veljače 2024. u 17.00 sati

1.3. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
7. ožujka 2024. u 16.30 sati

2. KVARTAL 2024.

Spisi će biti dostupni na LMS-u 3. travnja 2024. od 12.00 sati.

Rok za predaju presuda je 13. svibnja 2024. u 12.00 sati.

Videokonferencije u 2. kvartalu određene su kako slijedi:
2.1. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
21. svibnja 2024. u 16.30 sati

2.2. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
27. svibnja 2024. u 17.00 sati

2.3. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
23. svibnja 2024. u 16.30 sati

3.KVARTAL 2024.

Spisi će biti dostupni na LMS-u 27. lipnja 2024. od 12.00 sati.

Rok za predaju presuda je 29. kolovoza 2024. u 12.00 sati.

Videokonferencije u 3. kvartalu određene su kako slijedi:
3.1. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
4. rujna 2024. u 16.30 sati

3.2. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
5. rujna 2024. u 17.00 sati

3.3. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
10. rujna 2024. u 16.30 sati

4. KVARTAL 2024.

Spisi će biti dostupni na LMS-u 3. listopada 2024. od 12.00 sati.

Rok za predaju presuda je 14. studenog 2024. u 12.00 sati.

Videokonferencije u 4. kvartalu određene su kako slijedi:
4.1. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
26. studenog 2024. u 16.30 sati

4.2. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
12. studenog 2024. u 17.00 sati

4.3. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
27. studenog 2024. u 16.30 sati

UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUP LMS SUSTAVU UČENJA NA DALJINU

Ako još niste prijavljeni u LMS sustav učenja na daljinu, za prijavu potrebno je ispuniti obrazac dostupan na poveznici https://forms.office.com/e/ZvLeBd1sr8, kako biste u roku od nekoliko dana na prijavljenu e-adresu dobili korisničke podatke za pristup LMS-u.

Molimo Vas da pri registraciji, odnosno popunjavanju obrasca za prijavu, navedete e-adresu kojom se samo Vi služite – bez obzira na to je li riječ o službenoj ili privatnoj e-adresi.

U slučaju poteškoća oko pristupa LMS-u, molimo vas da opis problema dostavite tehničkoj podršci za LMS na e-adresu: HOKLMS@trilix.eu.

LMS sustav dostupan je na mrežnoj poveznici https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr.

Želimo vam mnogo uspjeha u pripremama te polaganju pravosudnog ispita!

S kolegijalnim poštovanjem,
Odvjetnička akademija