PRIPREME ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA – podsjetnik na 3. kvartal 2023.

Poštovane kolegice i kolege vježbenici,

kako se bliži treći kvartal priprema za polaganje pravosudnog ispita, u nastavku slijedi kratak podsjetnik s uputama o edukaciji, a na kraju i upute za pristup LMS sustavu učenja na daljinu u slučaju da još niste prijavljeni.


PRIPREME ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Obrazovni materijali (videopredavanja i prezentacije) trajno su dostupni na LMS-u, a termine vježbi pisanja presuda, kao i moguće promjene u rasporedu, možete provjeriti na mrežnoj stranici HOK-a unutar rubrike: „Pozivi i obavijesti Odvjetničke akademije“ te u rubrici: „Obavijesti Udruge odvjetničkih vježbenika“.

VJEŽBE PISANJA PRESUDA3. KVARTAL 2023.
U 3. kvartalu vježbe pisanja presuda održavat će se prema sljedećem rasporedu.

3.1. Tehnika pisanja građanske presude (“TPGP”)
Objava građanskog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu građanske presude”: 4. rujna 2023. u 14.00 sati
Rok za predaju građanske presude: 27. listopada 2023. u 12.00 sati
Videokonferencija (unutar podkolegija “Videokonferencija TPGP”): 6. studenog 2023. u 17.00 sati

3.2. Tehnika pisanja kaznene presude (“TPKP”)
Objava kaznenog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu kaznene presude”: 4. rujna 2023. u 14.00 sati
Rok za predaju kaznene presude: 10. listopada 2023. u 14.00 sati
Videokonferencija (unutar podkolegija “Videokonferencija TPKP”): 19. listopada 2023. u 17.00 sati

3.3. Tehnika pisanja upravne presude (“TPUP”)
Objava upravnog spisa unutar podkolegija “Spis za samostalno pisanje i ocjenu upravne presude”: 4. rujna 2023. u 14.00 sati
Rok za predaju upravne presude: 2. studenog 2023. u 14.00 sati
Videokonferencija (unutar podkolegija “Videokonferencija TPUP”): 7. studenog 2023. u 17.00 sati


PRISTUP I PRIJAVA U LMS SUSTAV UČENJA NA DALJINU
LMS sustav dostupan je na mrežnoj poveznici https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr uz unos pristupnih podataka (korisničkog imena i lozinke), koji će svim novoprijavljenim odvjetničkim vježbenicima biti upućeni na e-adresu upisanu u prijavnom obrascu u roku od nekoliko dana.

Za prijavu potrebno je ispuniti obrazac dostupan na poveznici u nastavku, kako biste dobili korisnički račun za pristup LMS-u: https://forms.office.com/e/ZvLeBd1sr8.

Molimo Vas da pri registraciji (popunjavanju obrasca) navedete e-adresu kojom se samo Vi služite – bez obzira na to je li riječ o službenoj ili privatnoj e-adresi.

Nakon uspješne prijave na LMS sustav učenja na daljinu, omogućen Vam je pristup svim izbornim e-kolegijima za odvjetnike, kao i pripremama za pravosudni ispit.

U slučaju poteškoća oko pristupa LMS-u, molimo vas da opis problema dostavite tehničkoj podršci za LMS na e-adresu: HOKLMS@trilix.eu.

Želimo vam mnogo uspjeha u pripremama te polaganju pravosudnog ispita!

S kolegijalnim poštovanjem,
Odvjetnička akademija