Međunarodni kolokvij o Uredbi o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

Međunarodni kolokvij s temom Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji održan je online, putem zoom aplikacije, u petak, 3. srpnja 2020.

U prilogu objavljujemo rezultate projekta kako bi članovi Hrvatske odvjetničke komore dobili uvid u izrađene dokumente o Uredbi o nasljeđivanju, koji bi im mogli biti korisni u radu sa strankama.

informacija_za_gradanke_i_gradane_eu

pilot_trening_rh_izvjeaue

pilot_trening_si_izvjeaue

preporuke

program_medunarodni_kolokvij_3.7.2020

vodiu_za_primjenu_uredbe_o_nasljedivanju

zakljuuci_medunarodni_kolokvij_3.7.2020