Obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave o potrebi unošenja ispravnih podataka u sustav ZIS OSS

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH dostavilo je Hrvatskoj odvjetničkoj komori dostavilo dopis kojim je, nastavno na dopis od 9. studenog 2022. godine, ponovljena obavijest o potrebi unošenja ispravnih podataka u sustav ZIS OSS i to podataka o predlagatelju, protustranci, vrsti podneska, vrsti upisa te nazivu i datumu sastavljanja isprave; o potrebi ispravnog upisa plombe; o potrebi kvalitetnog i potpunog skeniranja priloga te dostave svih isprava potrebnih za postupanje po prijedlogu, kao i o potrebi podnošenja prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu koji vodi zemljišnu knjigu u kojoj se treba provesti upis.

Predmetnim dopisom ujedno je ukazano na činjenicu da zemljišnoknjižni postupak karakterizira formalnost koja se ogleda u strogim pravilima o formi i sadržaju zemljišnoknjižnih podnesaka i njihovih priloga, nepoštivanje čega može dovesti do odbacivanja ili odbijanja prijedloga za upis u zemljišnu knjigu.

U prilogu  dopis Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

Dopis Ministarstva prav. i uprave (upis u zemlj,knjige)