Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Poštovane kolegice i kolege,

na internetskoj stranici e-Savjetovanje u tijeku je savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Kako se radi o izuzetno važnom zakonu, Hrvatska odvjetnička komora je, kao samostalna i neovisna organizacija čija je zakonska dužnost pratiti i proučavati odnose i pojave koji su od interesa za uređenje i zaštitu sloboda i prava građana i pravnih osoba te za unapređenje odvjetništva, na internetskoj stranici e-Savjetovanje objavila svoje primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt.

Iznesene primjedbe i prijedlozi Hrvatske odvjetničke komore na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o parničnom postupku nalaze se u privitku ove obavijesti.

Hrvatska odvjetnička komora

Primjedbe i prijedlozi HOK na ZID ZPP-18.02.2022