Upute za pristup LMS sustavu (sustav učenja na daljinu)

Poštovane kolegice i kolege,

u posljednjih nekoliko dana dobili smo velik broj upita članova našega Zbora o tome na koji način se pristupa LMS sustavu (sustav za učenje na daljinu), a na kojem se nalaze edukacije namijenjene odvjetnicima. Posebno je aktualna edukacija iz područja “Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma”, a koju smo edukaciju obvezni pohađati jednom godišnje.

Kako bismo vam olakšali korištenje LMS sustava u prilogu ovoga e-maila nalaze vam se kratke upute za korištenje popraćene fotografijama.

Nadamo se da će vam ove upute biti od koristi u radu.

S poštovanjem!

Andreas Mlikota, odvjetnik

Predsjednik OZ Osijek

 

 

Dokumenti: