Poziv na izbornu Skupštinu Riječkog odvjetničkog zbora

Na temelju odredbi čl. 13. Pravila Riječkog odvjetničkog zbora te odluka Upravnog odbora od 26.veljače 2021. godine i 1.lipnja 2021. godine  pozivamo Vas na

 

IZBORNU  SKUPŠTINU

R I J E Č K O G   O D V J E T N I Č K O G    Z B O R A

 

koja će se održati u četvrtak, 10. lipnja 2021. godine s početkom u 17,30 sati

u dvorani TRANSADRIA, Riva Boduli 1, u Rijeci.

 

U prilogu poziv na Skupštinu s dnevnim redom i dodatnim obavijestima.