Obavijesti o radu sudova na području RH na stranicama odvjetničkih zborova HOK-a

Hrvatska odvjetnička komora će na stranicama odvjetničkih zborova  (www.hok-cba.hr, rubrika Odvjetnički zborovi) objavljivati službene informacije o radu pojedinih sudova na području Republike Hrvatske, te moli sve članove HOK-a da se na stranicama odvjetničkih zborova i na stranicama pojednih sudova informiraju o radu sudova na određenim područjima.