Veličina slova
A A A

Services HOK usvojio Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o reklamiranju,
oglašavanju i WEB stranici odvjetnika
Services Donesen Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o odvjetništvu
Services U tijeku edukacija za članove HOK-a  
o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma

Imenik

Pretraživač imenika odvjetnika, vježbenika, odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda

Časopis

Arhiva časopisa Hrvatske odvjetničke komore

Tarifa

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Sve obavijesti HOK Ostalo Pozivi

Novi portal za članove

Hrvatska odvjetnička komora ima novu web stranicu na kojoj je jedna od najvećih promjena portal Moj HOK, namijenjen članovima Hrvatske odvjetničke komore. U privitku se nalazi dokument sa svim potrebnim... Više »