Promjene na stranici za prijavu putem NIAS-a

Sustav e-građani je promijenio stranicu za prijavu putem NIAS-a koja se koristi i za e-komunikaciju. U samoj usluzi e-komunikacije nije ništa promijenilo – razlika je samo kod odabira vjerodajnice.

Upute se nalaze na stranici e-građani: https://nias.gov.hr/Content/Documents/NIAS_Korisnicka_uputa.pdf.

Dodatna objašnjenja s fotografijama u prilogu.

Dokumenti: