Digitalna edukacija radi pripreme za polaganje pravosudnog ispita

Poštovani odvjetnički vježbenici, na temelju prijave koju ste izvršili radi pohađanja digitalne edukacije Odvjetničke akademije HOK-a sa svrhom pripreme za polaganje pravosudnog ispita, raspoređeni ste za pristup digitalnoj eduakciji za rok rujan-listopad 2020. (grupa C), odnosno listopad-studeni 2020. (grupa D) prema kriteriju planiranog pristupa pravosudnome ispitu u korelaciji s trenutkom ispunjenjenja uvjeta obavljenog vježbeničkoga staža.

Popis odvjetničkih vježbenika iz gornjih grupa C i D nalazi se na dnu ove obavijesti, a odvjetnički vježbenici koji su u svojoj prijavi naveli da će pravosudnome ispitu pristupiti u 2021. godini za edukaciju će biti raspoređeni koncem 2020./ početkom 2021. godine.

Edukacija je u ovom trenutku namijenjena isključivo odvjetničkim vježbenicima. Ako u trenutku pristupa eduakciji polaznik edukacije više nije u statusu odvjetničkog vježbenika, obrazloženu molbu za pristup edukaciji potrebno je dostaviti na: hok-cba@hok-cba.hr

Edukacija se odvija putem sustava učenja na daljinu (LMS). Pristup materijalima na LMS-u osiguran je 0 – 24 i na taj je način moguće samostalno odlučiti kada tijekom dana pristupati platformi te nesmetano planirati ostale obveze. Prije pokretanja e-kolegija na LMS sustavu, svaki će odvjetnički vježbenik s adrese LMS@hok-cba.hr na svoju adresu elektroničke pošte navedenu prilikom prijave zaprimiti korisničke podatke i lozinku za pristup  LMS sustavu (Naslov maila: “Odvjetnička akademija: Novi korisnički račun”). Svakako je potrebno provjeriti i spam, odnosno neželjenu poštu.

Polaznici iz grupe C pristupne će podatke za pristup LMS sustavu zaprimiti početkom rujna 2020.

Polaznici iz grupe D pristupne će podatke za pristup LMS sustavu zaprimiti koncem rujna 2020.

Raspored aktiviranja pojedinih e-kolegija i sve obavijesti vezane uz edukaciju bit će dostupne na LMS sustavu te je iz navedenog razloga potrebno redovno provjeravati nove objave na toj platformi. Na dnu ove obavijesti nalazi se i uputa za korištenje LMS sustava.

Raspored pokretanja e-kolegija za polaznike grupe C nalazi se u nastavku:

 3. rujna 2020. pokretanje e-kolegija Tehnika pisanja kaznene presude 

8. rujna 2020. u 23.59 sati: rok za predaju kaznene presude

 9. rujna 2020. pokretanje e-kolegija Tehnika pisanja građanske presude 

15. rujna 2020. u 23.59 sati: rok za predaju građanske presude

17. rujna 2020. pokretanje e-kolegija Tehnika pisanja upravne presude

23. rujna 2020. u 23.59 sati: rok za dostavu upravne presude

Raspored aktiviranja e-kolegija za grupu D bit će objavljen do kraja rujna 2020.

 

e-Kolegiji o tehnikama pisanja presuda obuhvaćaju sljedeće faze:

1.

Pregledavanje obrazovnih materijala dostupnih na platformi (uvodne upute voditelja e-kolegija, ppt prezentacije i primjerci ispravljenih presuda s komentarima i ocjenom)

Mogućnost postavljanja pitanja (chata) s voditeljem e-kolegija

2.

Samostalno pisanje presude

Svaki je polaznik e-kolegija dužan dostaviti napisanu presudu voditelju e-kolegija. U slučaju neispunjenja navedene obveze, polaznik gubi pravo sudjelovanja u sljedećim e-kolegijima.

3.

Dostava ispravljenih presuda polaznicima e-kolegija

4.

Završna video konferencija s voditeljem e-kolegija

grupa_c_rujan_listopad_2020

grupa_d_listopad_studeni_2020

lms_hok_-_uputa