Članovi Upravnog odbora Centra za mirenje

Članovi Upravnog odbora Centra za mirenje su:

  • Sanja Tafra, predsjednica Centra za mirenje HOK-a
  • Luka Jurković, član
  • Vlatka Cvok, član
  • Boris Jukić, član