Edukacija “eKomunikacija” 26. travnja 2018. u OZ Osijek

Ministarstvo pravosuđa provodi projekt „eKomunikacija“ koja se odnosi na uvođenje elektroničke komunikacije između odvjetnika i Trgovačkog suda u Osijeku, te organizira za članove Zbora Osijek edukaciju

 26. travnja 2018. s početkom u 14.00 sati, u prostorijama Zbora Osijek. 

Odvjetnicima će se demonstrirati korištenje sustava eKomunikacija, prema potrebi će se detaljnije pojasniti tehnički preduvjeti koje odvjetnik mora osigurati da bi koristio sustav eKomuniakcija. Predstavnici Ministarstva pravosuđa i izvođača IBM-a Hrvatska d.o.o. bit će na raspolaganju i za sva druga pitanja koja se pojave uz temu eKomunikacija. Predviđeno trajanje radionice je dva sata.

Ljubazno molimo sve zainteresirane  prijaviti svoje podatke na naš mail ozo.dom@os.t-com.hr

1.      Ime i prezime

2.      OIB

3.      Tel, mob, e-mail

4.      Jeste li prijavljeni u sustav eGrađani?

5.      Posjedujete li osobni certifikat za elektroničko potpisivanje dokumenata?

Podaci su neophodni kako bi se pripremio sustav, odnosno da bi se od strane Ministarstva pravosuđa omogućio pristup eKomunikaciji svim zainteresiranim odvjetnicima.

O projektu ‘eKomunikacija’ (https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/)

Projekt obuhvaća uvođenje elektroničke komunikacije između odvjetnika i trgovačkih sudova. Trenutno je ovaj kanal komunikacije uveden na Trgovački sud u Bjelovaru, Varaždinu, Zagrebu, Pazinu i Rijeci. U drugoj fazi projekta, planira se širenje elektroničke komunikacije i na općinske sudove.

Glavni ciljevi su ubrzati i olakšati komunikaciju odvjetnika i sudova, smanjiti troškove same komunikacije te stvoriti elektronički spis, a što je u korist svih sudionika elektroničke komunikacije.

Kroz projekt je Ministarstvo odvjetnicima dodatno omogućilo udaljeni uvid u sudski predmet u realnom vremenu, tj. i izvan radnog vremena suda.

Više pojedinosti o projektu te upute o korištenju sustava eKomunikacija, dostavljamo u dokumentima u privitku maila.