Pravilnici

 Upisi u imenike i upisnike HOK-a

Odvjetnička akademija HOK-a

Program, postupak i način provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

Centar za mirenje HOK-a

Reklamiranje, oglašavanje i WEB stranica odvjetnika

Plaketa dr. Ivo Politeo s poveljom

Nagrada Mario Kos

Pravilnici o uzajamnoj posmrtnoj pripomoći

Kreditiranje odvjetnika

Ostali pravilnici