Obavijesti

Udruga hrvatskih sudaca podržala inicijativu Hrvatske odvjetničke komore za izmjenom Kaznenog zakona

Udruga hrvatskih sudaca je na Zboru održanom 17. travnja 2015. jednoglasno podržala inicijativu Hrvatske odvjetničke komore za izmjenom Kaznenog zakona kojom se traži pojačana kaznenopravna zaštita odvjetnika i odvjetničkih vježbenika.

Europski ovršni nalog - nadležni sud

Republika Hrvatska je od 1.7.2013. punopravna članica Europske unije, te su od tog datuma u primjeni odredbe Ovršnog zakona koje se odnose na europski ovršni nalog. U praksi se postavilo pitanje stvarne nadležnosti suda za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu.

HOK: problem kod provedbe ovrha

Hrvatska odvjetnička komora  obavještava svoje članove da je reagirala  na problem kod provedbe ovrhe izravnom naplatom putem Financijske agencije  - FINA. Članovi Upravnog odbora HOK-a po tom su pitanju već bili na sastanku u FINA-i a zatražen je i sastanak s ministrom pravosuđa radi rješavanja nastalog problema. 

Dan hrvatskih odvjetnika 2015.

XXXIII. Dan hrvatskih odvjetnika održan je 19. i 20 ožujka 2015. godine u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg Okruglog stola bila je "Primjena prava Europske unije u domaćem zakonodavstvu i praksi".

Obveza prijave radnika (odvjetnika u odvjetničko društvo, odvjetničkog vježbenika, odnosno drugih zaposlenika) HZMO-u prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 151/14) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Elektroničko podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: Sud) obavijestio je Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Sudom da je izdao Praktičke upute za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

Postupanje po zadužnicama - izmjena Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

U Narodnim novinama broj 125/14 objavljen je 27.10.2014. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica koji je stupio na snagu 28.10.2014., a kojim je brisan dotadašnji članak 8., koji je propisivao javnim bilježnicima obvezu upisa u Registar zadužnica i bjanko zadužnica (dalje: Registar) koje su ovjerene ili...

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda

Visoki trgovački sud objavio je novi Izbor odluka u kojem su zastupljene najreprezentativnije odluke trgovačkih sudova iz područja obveznog prava, prava trgovačkih društava, vrijednosnih papira, prava industrijskog vlasništva, pomorskog prava, parničnog, ovršnog i stečajnog postupka te sukoba zakona.

Obavijest o kontroli službenih iskaznica

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je da od 1. rujna 2014. godine počinje pojačana kontrola ulaska u sudsku zgradu, zbog utvrđivanja razloga dolaska stranaka i službenih osoba na sud, ali i uvida u službene iskaznice.

Nove odvjetničke iskaznice

Obavještavamo sve odvjetnice i odvjetnike koji nisu primili e-mail u vezi izrade novih (zamjenskih) odvjetničkih iskaznica da preuzmu obrasce u prilogu,  te ih popunjene dostave, isključivo poštom, u Hrvatsku odvjetničku komoru, Koturaška 53, 10 000 Zagreb.

Stranice