Obavijesti

Održana godišnja skupština Društva za građanskopravne znanosti i praksu

2.7.2008. Održana godišnja skupština Društva za građanskopravne znanosti i praksu

Split, 23. lipnja 2008. Potpisana suradnja s Pravnim fakultetom Sveučlišta u Splitu

23.6.2008. Potpisana suradnja s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

20.5.2008. Održano stručno predavanje o temi "Pravna zaštita u postupcima javne nabave"

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINAUDRUGE ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

Održan seminar o temi:“Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima“

22.4.2008. HOK organizirao seminar o temi:“Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima“

Stručni seminar za vježbenike

Sportsko pravo i pisanje statuta trgovačkog društva – glavne teme seminara

Vodstvo HOK-a u posjetu DKOM-u

Vodstvo HOK-a u posjetu DKOM-u

Vodstvo HOK-a kod predsjednika Mesića

25.3.2008. vodstvo HOK-a kod predsjednika Mesića

Potpisana suradnja s Pravnim fakultetom

6.11.2007. Potpisana suradnja između HOK-a i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Obavijesti i događanja Hrvatske odvjetničke komore

Obavijesti i događanja Hrvatske odvjetničke komore

Stranice