Disciplinska vijeća

DISCIPLINSKA VIJEĆA

Za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetnici i odvjetnički vježbenici odgovaraju pred disciplinskim vijećem koje se sastoji od tri člana.

Članove disciplinskih vijeća bira Upravni odbor Komore, odnosno zbor između svojih članova.