Viši disciplinski sud

VIŠI DISCIPLINSKI SUD

Viši disciplinski sud neovisno je tijelo Komore, koje odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinskog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene Zakonom i  Statutom Komore.