Disciplinski sud

DISCIPLINSKI SUD

Disciplinski sud je neovisno tijelo Komore koje odlučuje o težim povredama dužnosti i ugleda odvjetništva i ugleda odvjetništva  što ih počine odvjetnici i odvjetnički vježbenici.

Disciplinski sud odlučuje i o žalbama protiv odluka Disciplinskog vijeća donesenima u prvom stupnju.